Kumenyekanisha amasosiyeti n’ibicuruzwa byayo

Umwanya ugenewe amasosiyeti yifuza kumenyekanisha akoresheje ubumenyi n’ubushobozi bwacu, ibikorwa n’ibicuruzwa byayo.